Яндекс.Метрика

Хипохондрия

Какво е Хипохондрия?

Хипохондрия е разстройство, свързано с изразени соматични (телесни) симптоми. Тя често нарушава качеството на живот на хората, които я преживяват. Проблемът се изразява в отделяне на завишено внимание на усещанията за болка, слабост, недостиг на въздух, които предизвикват дистрес и/или проблеми в ежедневното функциониране на човек. Подобни преживявания са трудно поносими и дестабилизират емоционално човека страдащ от тях.

Хората, преживяващи подобни засилени тревоги за здравето си, често не срещат разбиране от околните и погрешно определят естеството на проблема като плод на  „слаба воля” или „липса на самоконтрол”.

Истината, често е тъкмо обратната, страдащите от крайни притеснения за здравето си, често са хора, които контролират усилено себе си.

Проявите на хипохондрията са свързани с натрапливи чувства, мисли и поведения, обвързани с преживяваните физически симптоми.

Човекът с хипохондрия често има нужда и търси лекарска помощ, за да провери има ли медицинска причина за притесненията си. Такава обичайно не бива открита и въпреки това вярата, че човек е болен или скоро ще се разболее сериозно, не отшумява. Ако лекарят забележи естеството на проблема, той би могъл да помогне в туширането му като успокои пациента си и избегне назначаването на поредното медицинско изследване.

Не винаги, когато лекарят не открие физиологични причини за симптомите, е налице хипохондрия. Ключовият елемент за установяването ѝ са интензивни и изключително силно ангажиращи мисли, чувства и поведения, свързани с преживяването на болестни симптоми.

 Симптоми на хипохондрията:

  • Един или повече соматични симптоми, които причиняват дистрес (увреждащ стрес) и чувствителни неудобства в ежедневието.
  • Натрапливи мисли, чувства и поведения, свързани със соматичните симптоми или притеснения за здравето, изразени в поне едно от следните:

Ø  Диспропорционални и продължителни мисли за сериозността на симптомите

Ø  Продължително високо ниво на тревожност за здравето или определени симптоми

Ø  Отделяне на значително време, енергия и внимание на симптомите и притесненията за здравето

  • Поне един от последните признаци е продължителност на проявата (за период поне от шест месеца). Възможно е преживяваните симптоми да са различни по своя характер и периодично да се появяват и изчезват с времето.

Повечето хора с хипохондрия, най-често се обръщат към личния си лекар и по-рядко към специалист по психично здраве (психотерапевт, психолог или психиатър). Тези, които преживяват подобен проблем често отказват да приемат, че причините за него са психологически. Така, те се лишават от възможността да получат помощ.

Статистиките показват, че хипохондрията често се развива около 30 годишна възраст, която сама по себе си е предизвикателен житейски преход.

Статистиката за хипохондрия

Правени са редица проучвания относно броя на хората, страдащи от хипохондрия или симптоми, свързани с нея. Около 0.4- 8,5 % от хората проявяват диагностичните критерии за хипохондрия.

Данните за броя на хората, които в някакъв момент от живота си са имали проява на хипохондрични симптоми, са разнородни и варират от 9 до 20 процента от населението.

При някои невротични психични състояния, силните притеснения за здравето се появяват като допълващ симптом.

Проблемът е равномерно изразен при мъжете и жените.

Психотерапия при симптоми на хипохондрия

Психотерапията при хипохондрия, както всяка психотерапия, е процес на взаимодействие между психотерапевт и клиент. В процеса на работа и през терапевтичната връзка между двамата се цели разширяване на осъзнаването на клиента за самия него. Постига се овладяване на заявените от клиента проблематики и повишаване качеството му на живот като се подобряви неговата самооценка.

N. B. Психотерапевтите не поставят диагнози, това е от компетенцията на лекар психиатър!!!

Психотерапевтът работи по заявените от клиента проблематики, т.е. с това, което той споделя, че му причинява психологично страдание и би желал да промени. В случая на хипохондрия, клиентът и психотерапевът изследват заедно динамиките, свързани с интензивните притеснения за здравето на първия и контекста, в който те се изявяват. Идеята е клиентът постепенно да разшири личното си познание за проблема си,  да открие психичните конфликти, пред които е изправен и да направи своите крачки към положителна промяна.

В процеса на психотерапия се изследват начините, по които клиентът би могъл да се справи с болката, тревогата и дистреса и да подобри преживяването за себе си.

 Лечение при хипохондрия

Думата „лечение“, е свързана с медицинския подход за третиране на проблемите. Лечението на хипохондрия може да бъде предоставено от лекар психиатър, който през професионалната си преценка да постави диагноза. Психиатърът назначава адекватното според него, медикаментозно лечение.

Независимо от избрания от страдащия човек подход, търсенето на адекватна помощ е от значение за положителния изход от проблема.

Ако се нуждаете от консултация или психотерапия, свързана с хипохондрия, можете да се свържете с нас на тел:  0876 566 557  или с избрания от Вас представител на екипа ни. Можете да намерите телефоните в секцията „За нас”.

 

Автор: Полина Гиргинова от „Сдружение за психично здраве Вега”

 

За част от статията са използвани следните източници:

  1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). American Psychiatric Association. (2013).
  1. https://www.psychiatry.org/patients-families/somatic-symptom-disorder/what-is-somatic-symptom-disorder Ranna Parekh, M.D., M.P.H.
  2. http://www.ietherapy.com/hypochondriasis/statistics/hypochondriasis-statistics.php

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *