Бебето от 3 месеца до 1 година. Сензорна фаза

Развитие на мозъка на бебето от 3 месеца до 1 година

Бебето от 3 месеца до 1 година расте активно*. Този период обхваща т.нар. сензорна фаза* според използваната в Неорайхианската психотерапия теория за психичното развитие. Тя се обозначава като сензорна, тъй като се смята, че основната потребност на детето през тази фаза е свързана с храненето, включващо не само физиологичната нужда от храна, но и нуждата от „храна“ за сетивата (зрение, слух, обоняние, вкус и усещания от страна на кожата).

През този период на живота на детето се развива лимбичната система в мозъка.

Тя обработва информация от заобикалящата ни среда, посредством петте сетива, както и от вътрешната среда и органите на тялото. В лимбичната система се обработва получената информация (усещания, емоции) и се определя по-нататъшното поведение, на базата на изпитано доверие или недоверие. Задоволените сензорни потребности са основата, върху която се заражда първичното доверие към себе си и към другите.

В този текст ще използваме думата „майка“ в широк смисъл- като човект, който основно полага грижи за бебето.

Развитие на бебето от 3 месеца до 1 година и връзката с майка му в този период

Тази втора фаза е важен етап в изграждането на връзката между майката и детето. Сензорната връзка има отношение и към интелектуалното развитие на детето. За детето е важно да усеща близостта на майката, да бъде накърмено, да усеща топлината на майчиното тяло, да бъде докосвано, милвано, гушкано от мама**. Когато майката е лишена от възможността да задоволи сензорните потребности на детето, то се чувства изоставено, неспособно да се справи с раздялата, затваря се и започва да изпитва недоверие към света.

Децата от 3 месеца до 1 година имат свои начини за справяне с чувството за изоставеност.

Един от тях е  вкопчването на детето в “заместващ мама обект”, който „не може да си отиде” – любима плюшена играчка, с която е неразделно, смучене на биберон или на палеца на ръката. Знаем, че много деца в тази възраст, а и след нея имат любим предмет, с който не желаят да се разделят.

За да се защити от усещането за самота, детето се вкопчва в идеята за идеалния друг. Като малко това е идеята за идеална майка, идеален родител, а с порастването тя се разширява с фантазии за идеален партньор или приятел. Това води до формиране на едно интелектуално отношение към себе си и околните. Предизвикава и  бягство от емоциите и физичността на тялото. С порастването за детето за него става важно да трупа знания и да е компетентно по всички въпроси. То решава да впечатлява и задържа важните за него хора чрез невероятния си ум и способности, като се възпира от показване на чувства и емоции.

Сензорната фаза и доверието

В случаите, когато майката успява да задоволи сензорните потребности на детето си, то преминава през тази фаза, успявайки да изгради първично доверие, на първо място към самото себе си. Това му помага спокойно и уверено да се впуска в нови за него опити и преживявания. Развива се доверието и към другите, от които се учи, на които подражава, от които зависи задоволяването на нуждите и съществуването му.

Детето опознава тялото си и нуждите си от сетивно удоволствие. Опита му в тази посока се отразява на отношението му към другите и към възприятието на собственото му тяло. В една сигурна среда, детето спокойно се доверява на усещанията, емоциите, преживяванията и потребностите на своето тяло. Това, по естествен път, му помага да изгради здрав модел на поведение за задоволяване на нуждите си. Да знаем от какво имаме нужда във всеки момент е способност, която се развива именно в този етап от развитието на бебето.

Знаем колко са взажни първите 7 години от развитеието на детето.

За бебето от 3 месеца до 1 година близостта и споделянето на сетивно удоволствие с мама особено важна. Тя е крачка към израстването на емоционално стабилно и уверено в способностите си дете.

* * * *

Още за психичното развитие на детето можете да прочетете в сатийте ни децата от 1-3 години, от 3-5 години и от 5-7 години.

* Разделянето на развитието на детето на периоди е условно. При някои отделните фази се наблюдават в по-ранна или в по-късна възраст от обозначените. Фазите следват и преливат една в друга без рязка граница помежду им.

Автор: Екипът на Вега

Информация за екипа ни от специалисти

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *