Яндекс.Метрика

Сензорната фаза – бебето от 3 месеца до 1 година

Развитие на детето от три месеца до една година

Сензорната фаза е втората фаза от развитието на детето обхваща времето от третия месец до края на първата година*. Тя се обозначава като сензорна, тъй като се смята, че основната потребност на детето през тази фаза е свързана с храненето, включващо не само физиологичната нужда от храна, но и нуждата от „храна“ за сетивата (зрение, слух, обоняние, вкус и усещания от страна на кожата).

През този период на живота на детето се развива лимбичната система в мозъка, която приема информация от заобикалящата ни среда, посредством петте сетива, както и от вътрешната среда и органите на тялото. В лимбичната система се обработва получената информация (усещания, емоции) и се определя по-нататъшното поведение на доверие или недоверие към света около нас.Задоволените сензорни потребности са основата, върху която се заражда първичното доверие към себе си, към хората, с които общуваме и към заобикалящия ни свят.

Развитие на детето и връзката с майка му

Тази втора фаза е важен етап в изграждането на връзката между майката и детето. Сензорната връзка има отношение и към интелектуалното развитие на детето. За детето е важно да усеща близостта на майката, да бъде накърмено, да усеща топлината на майчиното тяло, да бъде докосвано, милвано, гушкано от мама**. Когато майката е лишена от възможността да задоволи сензорните потребности на детето, то се чувства изоставено, неспособно да се справи с раздялата, затваря се и започва да изпитва недоверие към света.

Един от начините за справяне с чувството за изоставеност, е откриването и вкопчването на детето в “заместващ мама обект”, който „не може да си отиде” – любима плюшена играчка, с която е неразделно, смучене на биберон или на палеца на ръката.

За да се защити от усещането за самота, детето се вкопчва в идеята за идеалния друг (идеална майка, идеален родител, идеален партньор или приятел), който съществува някъде, но то просто няма късмет да срещне. По-късно това води до развитие на едно интелектуално отношение към себе си и околните, до бягство от емоциите и физичността на тялото, чрез интелектуална защита. За детето става важно да трупа знания и да е компетентно по всички въпроси. То решава да впечатлява и задържа важните за него хора чрез невероятния си ум и способности, като се възпира от показване на чувства и емоции.

Сензорната фаза и доверието

В случаите, когато майката успява да задоволи сензорните потребности на детето си, то преминава през тази фаза, успявайки да изгради първично доверие, на първо място към самото себе си. Това му помага спокойно и уверено да се впуска в нови за него опити и преживявания. Развива се доверието и към другите, от които се учи, на които подражава, от които зависи задоволяването на нуждите и съществуването му.

Детето опознава тялото си и нуждите си от сетивно удоволствие, което се отразява на междуличностните му отношения, когато стане възрастен човек, а в същото време има и връзка към възприятието на собственото му тяло. В една сигурна среда, детето спокойно се доверява на усещанията, емоциите, преживяванията и потребностите на своето тяло и съумява да избере здрав модел на поведение, за да ги задоволи. То започва да избира все по-сложни опити и преживява провалите си, без това да промени самооценката му.

Близостта и споделянето на сетивно удоволствие между майките и децата е първата крачка към израстването на емоционално стабилни и уверени в способностите си човешки същества.

* Разделянето на развитието на детето на периоди е условно. При някои отделните фази се наблюдават в по-ранна или в по-късна възраст от обозначените. Фазите следват и преливат една в друга без рязка граница помежду им.

** Под „майка” в този текст разбираме, както биологичната майка на детето, така и всеки друг човек, който полага основни грижи за отглеждането му (баща, баба).

Автор: Сдружение за психично здраве Вега

Всички права запазени!

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *