Психични разстройства

Натрапливост и ОКР

натрапливост

Натрапливостта не е обикновенна дразнеща мисъл, от която лесно можем да се освободим по силата на логиката или чрез усилие на волята.
Натрапливост е налице, когато определени мисли, импулси или образи са нежелани и предизвикващи изключително висока тревожност, отнемат голяма част от времето и вниманието на човек и му пречат, както на да ежедневните му дейности, така и общуването му с другите. Натрапливите мисли обичайно са свързани с идеята за чистота или страхът, че ще случи нещо лошо.

Добрият психотерапевт

Добрият психотерапевт е човечен, квалифициран, коректен и има отлично чувство за мярка в междуличностните взаимоотношения. Поне ние мислим така, а вие сами ще определите за себе си. Ето, някои отправни точки по темата. Добрият психотерапевт е човечен. Избрахме това за…
Read more

Тревожност

тревожност

Проблем ли е тя? Тревожността е като аларма. Когато е в норма ни помага да се подготвим и да реагираме подходящо, спрямо ситуацията. Тя се превръща се в проблем когато е твърде висока и води до трайно дестабилизиране на човека….
Read more

Социална тревожност

социална-тревожност

Социална тревожност и други видове тревожност Социалната тревожност е свързана с очаквани в бъдещето неприятни преживявания и събития и се преживява с чувство за напрежение и поведение на отбягване. Хората със социална тревожност се страхуват от излагане, посрамване, унижение и…
Read more

Хипохондрия

Какво е Хипохондрия? Хипохондрия е разстройство, свързано с изразени телесни (соматични) симптоми. Тя често значително нарушава качеството на живот на хората, които я преживяват. Проблемът се изразява в завишено внимание към на усещанията за болка, слабост, недостиг на въздух, които…
Read more

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)

Кога се появява ПТСР? Постравматичното стресово разстройство (ПТСР) би могло да засегне хора, които са преживели или са били свидетели на застрашаващи живота събития, особено опасни инциденти, свързани със смърт, смъртна опасност, сериозни наранявания или опасност за телесната цялост на…
Read more

Паническо разстройство (паническа атака)

Паническата атака е ключовата особеност на паническото разстройство. Пническа атака! Как изглеждат те? Поява на интензивен страх или силен дискомфорт, които се случват  внезапно, дори на познати за човека места, където  изглежда да няма нищо заплашващо индивида. Когато атаката започне,…
Read more

Депресия

депресия

Какво е депресия? Депресия. Tя е сериозен медицински проблем, който има негативен ефект по отношение на чувствата, мислите и поведението ви. Депресията се изразява, чрез различни симптоми, но най-разпространените са дълбоко чувство на тъга; подчертана загуба на интерес и удоволствие…
Read more

Сезонно афективно разстройство

сезонна депресия, сезонно афективно разсртойство

Сезонното афективно разтройство (САР) е тема, по която специалистите не са единодушни. Наричат я и сезонна депресия Някои психолози и психиатри смятат, че сезонното афективно разстройство (сезонна депресия) е проблем, който засяга немалка част от населението. Мнението на други е, че климатичните…
Read more