Цени и формат

Предлагаме консултации и психотерапия под следната форма:

  • Индивидуални консултации с психолог.
  • Аналитична психотерапия.
  • Тематични групи, психотерапевтични групи, групи за подкрепа.
  • Онлайн консултиранe и психотерапия.

Цени:

  • Индивидуална сесия от 50 минути- 70 лева.
  • Семейна сесия от 60 минути- 80 лв.

 С кои клиенти работим?

  • Работим с лица навършили 18 годишна възраст, както и с непълнолетни, след дадено ни лично, писмено съгласие на родител или настойник.
  • При семейно консултиране и семейна терапия децата могат да вземат участие заедно със своите родители.

Проблеми за овладяването, на които можем да помогнем:

Трудната крачка към консултация с психотерапевт

Понякога хората трудно се решават да се свържат с психотерапевт за консултация или психотерапия и обикновено го отлагат. Хората често са повлияни от редица митове свързани с психотерапията. Самата дума „психо” често им звучи доста притеснително. Притеснението им може да е провокирано от мисли от типа: „мога да се справя сам”; „аз да не съм луд”; „ами, какво ще кажат другите” (особено най-близките),“нали споделям с приятели, то е същото“, както и  „как да реша при кого да отида”, „ами, той какво ще ми каже”.

Срещата с психолог или психотерапевт обикновено се отлага максимално, чак докато отчаянието и болката тотално извадят човека от равновесие и той се уплаши, че животът му е извън контрол. Това, разбира се, не изключва и други варианти.

Повече по темата прочетете е статията:  „Как си избираме психотерапевт” .

Рамката на нашата работа като психологични консултанти и психотерапевти

Психотерапевтичен метод:

Работим с човека в неговата цялост, включваща интелект, чувства, емоции и сексуалност, т.е. с тялото и психиката като цяло.

Психотерапевтичният ни метод на работа е интегративен и включва неорайхианският модел на терапия, фамилна система терапия, техники от психодрамата, арт трерапия и когнитивно- поведенческата терапия и др.

Интересът на клиента в психотерапията:

В центъра на психотерапевтичната практика на всяка от нас е интересът на клиента.

Всеки човек е много различен от останалите и ние ценим неговата индивидуалност. Тя е ресурсът, чрез който той ще работи върху проблема си.

Всяка психотерапия е уникален процес, съобразен с нуждите, способностите и лимитите на конкретния човек.

Клиентът избира как и до колко да участва в терапевтичния процес.

Професионална етика в психотерапията:

Ние във „ Вега” поощряваме автономността и самоопределението на клиентите ни. Чрез обсъждане на въпроси и обратни връзки, чрез дълбинна аналитична работа, подпомагаме клиента  да открие индивидуалния си път за решаване на трудностите, с които се среща.

Ние пазим конфиденциално споделеното в психотерапевтичната сесия.

Не даваме съвети как е „правилно” да се живее, не поставяме оценки, не напътстваме, не се стремим към приятелство с клиента. Така запазваме необходимата ни професионална неутралност и способността да му бъдем полезни.

В професионалната си практика следваме етичните стандарти на Българската асоциация по психотерапия.

 Екипност в работата ни:.

Споделяме обща професионална визия, като същевременно ценим индивидуалния психотерапевтичeн стил на всяка от нас. Не спираме да се стремим към най-високите нива на професията, като продължаваме да повишаваме квалификацията си и участваме в работни екипи заедно с други колеги.

Повече от 12 години работим заедно в областта на психологичното консултиране и психотерапия.

Приемаме клиенти в общия ни кабинет в гр. София, на ул. „Св. Георги Софийски“ №4, при предварително записан час.

Полина Гиргинова: 0888/ 65-56-40

Ана Ганчева-Александрова: 0885/ 51-11-58