Социална тревожност

социална-тревожност

Срам и социална тревожност

Социална тревожност и други видове тревожност

Социалната тревожност е свързана с очаквани в бъдещето неприятни преживявания и събития и се преживява с чувство за напрежение и поведение на отбягване. Хората със социална тревожност се страхуват от излагане, посрамване, унижение и отхвърляне в социални ситуации. Типичен проблем за тях е говоренето пред повече хора, ходенето на гости и по заведения в компания или сам.

 Американската психиатрична асоциация класифицира шест типа тревожни разстройства:

Генерализирана тревожност, паническо разстройство, фобии, агорафобия, социална тревожност (преди наричана социална фобия), сепарационна тревожност. Според данни на американската психиатрична асоциация 30 % от хората преживяват поне един епизод на тревожност през живота си.

Симптоми на социалната тревожност според  ДСМ-5 (Диагностичен и статистически наръчник на менталните разстройства, пета ревизия):

  • Траен страх от представяне в социални ситуации, свързани с непознати хора или носещи риск от критика. Страх от това, че ще се изложи или унижи;
  • Преживяването на такива ситуации, почти неизбежно води до силна тревога, а в някои случаи и паника.
  • Човек си дава сметка, че тревогата му е необосновано висока спрямо ситуацията;
  • Ситуациите, събуждащи страх се избягват или се остава в тях с цената на висока тревожност;
  • Избягването, тревожността и дистреса при представяне или в социални ситуации нарушават съществено функционирането на човек, както в личната, така и в професионалната (учебната) сфера на живота.
  • Страхът, избягването и тревожността са трайни и продължават повече от 6 месеца;
  • Страхът и избягването не са следствие на употребата на субстанции (лекарства, наркотици и др.) или друг конкретен психичен проблем.

Начини за преодоляване на социална тревожност

Посетете лекар и се уверете, че не страдате от медицински проблем, предизвикващ симптомите.

Натрупване на житейски опит. В някои случаи социалната тревожност и тревожността при представяне отшумяват с обогатяването на личния опит в социални ситуации, особено ако проблемът не е в тежка форма или не протича в комбинация с други.

Консултиране и психотерапия могат да бъдат от полза в случай на социална тревожност. В процеса на общуване със специалист, човек би могъл да си даде отговори на въпроса за произхода на проблема и да развие стратегии за справяне с него.

Прием на медикаменти. Според психиатрите от Американската психиатрична асоциация симптомите на социалната тревожност не може да се излекува с медикаменти, но те биха могли да облекчат симптомите.

Дейности намаляващи стреса. Стресът е естествена реакция на организма, свързан с процеса на адаптация. Когато обаче индивидуалната реакция на човек е твърде силна или той е в житейски период свързан с много промени, то организмът може да реагира с дистрес.

За да си помогнете, бихте могли да потърсите помощ, така че да си осигурите малко време за любими занимания, почивка, разходки, допълнително сън и др.

Ако страдате от социална тревожност не е препоръчително да прекалявате с приема на енергийни напитки, кафе, шоколад и др.

Социална тревожност в комбинация с други проблеми

Социалната тревожност може да е свързана с други психични проблеми: разстройства на храненето, депресия, посттравматично стресово разстройство, алкохолна зависимост, ниска самооценка и други.

Предизвикателствата в психотерапията и консултирането при социална тревожност

Срещата с консултант или психотерапевт също е социална ситуация. Почти всеки изпитва притеснение да разкрие лична информация за себе си, особено когато е свързана с проблеми. Не е лесно да признаеш, че не можеш да се справиш сам и до тази крачка стигат само някои хора.

За страдащите от социална тревожност пристъпването към среща със специалист е още по-трудно. Отношение към трудността имат способността на човек да се свърже удачно с доверието и недоверието към другия.

Недоверието ни е нужно за да проверим реалността и да преценим дали другият заслужава да му се доверим.  Доверието е спойката на истинното човешко общуване. За хората със социална тревожност, и не само, доверяването е сериозно предизвикателство. Специалистът по психично здраве  е наясно с този факт и работи с клиента, съобразявайки се с това.

Заключение

Голям брой хора страдат от социална тревожност. Много от тях не търсят помощ и се самоопределят като по-срамежливи. Основните причини са липса на информация, омаловажаване на проблема и недостатъчно решителност да се потърси помощ.

За възникването на социална тревожност има редица предпоставки: средата, в която живее човек, възгледите, с които е израснал, семейството, личната история и др.

Възможности за промяна има, една от които е консултацията със специалист, който би подпомогнал случването ѝ.

 * * *

В статията е ползвана информация от сайта на Американската психиатрична асоциация: https://www.psychiatry.org

психотерапевт Полина Гиргинова

Автор: Полина Гиргинова, психотерапевт и семеен консултант, тел. 0888 65 56 40

 

 „За нас“

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *