Какво е индивидуална психотерапия?

индивидуална психотерапияИндивидуална психотерпия

По съдържание индивидуалната психотерапия е доверена връзка на даване и получаване на помощ.

По форма, индивидуална психотерапия е поредица от срещи между терапевт и клиент, провеждащи се в терапевтично студио с договорени цели, честота на провеждане и цена.

По-долу ще ви запознаем с основна информация сързана с консултирането и психотерапията в „Сдружение за психично здраве вега“

По съдържанието си, индивидуалната психотерапия е връзка, специално взаимоотношение между двама души, в която единият помага на другия. Неорйхианската психотерапия, която ние в „Сдружение за Вега“ практикуваме се ръководи от правила за конфиденциалност, съответност, прозрачност, лична отговорност и гъвкавост.

Всяка индивидулана психотерапия може да бъде катализатор на личното развитие

Tя е процес, предизвикателство и катализатор на промяната.

Психотелесната неорайхианска психотерапия  използва, но и надскача интелектуалното общуване като работи с цялата същност на клиента – мисли, чувства, емоции, сексуалност, физически усещания.

Колко време продължава една индивидуална психотерапията?

От няколко срещи до няколко години, в зависимост от нуждите на клиента.

Консутирането в рамките на една или няколко сесии, също е възможно. Психологичното консултиране в някои случаи е напълно достатъчно, за да стигнете до отговорите на важните за вас въпроси.

 С каква продължителност е една среща?

50 минути.

Къде се провеждат индивидуалните сесии?

гр. София, ул. „Георги Софийски“ 4

Как се уговаря графика на срещите?

При съгласие за работа, клиентът и терапевтът се уговарят за честотата на сесиите за индивидуална психотерапия. Най-често тя е веднъж или два пъти седмично, в зависимост от заявената проблематика и поставените цели.

Денят и часа се определят от възможностите на двете страни. Работното ни време е от 09.00 до 19.30 часа.

Приемаме само при предварително записване на час.

 Защо клиент, а не пациент?

Използваме понятието „клиент”, защото той е човек със свободна воля, който сам е избрал да получи определена услуга, каквато е психотерапията. Клиентът е активен участник в процеса на психотерапия, а не пасивен получател, какъвто често е пациентът.

Нашите клиенти не са наши пациенти, тъй като ние  не сме лекари и не предлагаме медицинска услуга (лечение).

Психотерапевтите не предлагаме „рецепти”  или съвети как да постъпвате, а заедно с вас изследваме индивидуалните възможности за промяна.

Ние сме на ваше разположение, за да ви сътрудничим по пътя на развитие. Готови сме да ви помогнем със знанията и уменията си.

Как протича една сесия индивидулана психотеряпия?

Всяка сесия индивидуална психотерапия протича различно. Определящи са нуждите и заявката на клиента или по предложение на терапевта, прието от клиента. Предмет на работа би могло да бъде миналото, настоящето или плановете на клиента за бъдещето му. Възможно е темата на работа да се породи от някоя ежедневна случка или реплика, да е свързана с ключови събития или отношения от живота на клиента или от нещо случващо се в самата сесия.

В неорайхианската индивидуална психотерапия поставяме специален фокус на телесните усещания. Вярваме, че човек е цялостно същество и следователно в работата си целим съгласуване на мисли, емоции, чувства, сексуалност, връзка с реалността. Една от целите на индивидуалната психотерапия е интегриране на изброените аспекти на човешкото живеене, така че те да взаимодействат по-най добрия възможен начин.

Научете още  „За нас“  и за

Цените и формата на работа.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *