Депресия

Какво е депресия?

Депресия. Tя е сериозен медицински проблем, който има негативен ефект по отношение на чувствата, мислите и поведението ви. Депресията се изразява, чрез различни симптоми, но най-разпространените са дълбоко чувство на тъга; подчертана загуба на интерес и удоволствие от обичайните дейности.

Другите симптоми на депресията са:

• Промени в нивото на апетит, водещи до загуба или натрупване на тегло, несвързани с диетични режими;

• Безсъние или сънливост;
• Загуба на енергия и чувство за преумора;
• Неспокойствие и раздразнителност;
• Чувство за незначимост и вина;
• Затруднения в мисленето, концентрацията и вземането на решения;
• Мисли за смърт или самоубийство, опит за самоубийство.

Депресията се среща често. Засяга средно 1 от 10 възрастни- близо два пъти повече жени, от колкото мъже.

Важно е да знаем, че депресията може да ни порази по всяко време, но средно статистически, първата и поява е между в късна тинейджърска възраст до средата на 20-те. Депресията е обичайна и сред зрели индивиди. За щастие, депресията успешно лечима.

С какво депресията е различна от тъгата?

Смъртта на любим човек, загубата на работа или приключването на връзка са трудни преживявания за всеки. Естествено е да сме нещастни и да тъгуваме в отговор на стресирала ни ситуация. Често описваме такива периоди от живота си като „депресиращи”. Но депресията и тъгата не са едно и също нещо. Чувството на тъга отшумява с времето, депресивното разстройство, от своя страна, може да продължи с месеци, дори с години. Пациентите имали опит с депресия, забелязват подчертана  разлика между нормалното тъгуване и осактяващата тежест на клиничната депресия.

Причини за депресия

Депресията би могла да засегне всеки, дори човек, чиито житейски обстоятелства са на пръв поглед идеални.  Ето, някои фактори за „отключването”  й:

Биохимични предпоставки за депресия

Отклонения от нормата в две вещества в мозъка- серотонин (невротрансмитер) и норадреналин ( хормон и невротрансмитер), могат да допринесат за развитието на симптомите на депресията, като тревожност, раздразнителност или умора.  Без съмнение и други мозъчни процеси имат връзка с депресията, учените активно проучват тази област.

Генетични причини за депресията

Установено е, че депресията има и наследствена обусловеност.

Житейски преходи и депресия:

Жизненият цикъл на всеки човек и семейство има своите ключови преходи. Те винаги са свързани с адаптация към нещо ново. Навлизане в юншеството, брак, раждане на дете, смърт на близък, загуба на работа, преместване в друг град и др. Всички те, при определени обстоятелства, могат да станат повод за отключване на депресия.


Хората със ниска самооценка, които трудно се справят със стрес, хората с песимистична нагласа са по-уязвими от депресията.

Фактори на средата свързани с появата на депресия


Продължително подлагане на насилие, занемаряване, злоупотреба или бедност, могат да са повод за започване на депресия при хора, които са предразположени към нея. Причината може да бъде и медицинска – мозъчен тумор, дефицит на витамини или друго. Важно е всичи фактори да се предмет на преценка от здравен  специалист.

Депресия и други проблематики

Депресията може да върви „ръка за ръка“ с много други психични проблематики: разстройства на храненето, тревожни разстройства (вкл. социална тревожност), зависимости, мания и др.

Терапия на депресия

За много хора депресията не може да бъде контролирана просто чрез физически упражнения, промяна на хранителния режим или почивка. В други случаи помоща от специалист е наложителна. Все пак, важно е, че депресията е едно от психичните разстройства, които обичайно са успешно лечими.

Възможностите за терапия вклчват- психотерапия, семейно консултиране, групова работа или медикаментозно лечени. Тези методите често се използват и паралено.

Депресията и предизвиканите от нея страдания не са нормално състояние. Ранната и коректна диагностига обичайно водят до  добри резултати.

Ако се нуждаете от консултация или психотерапия по повод депресия, обядаете ни се на тел.  0876 566 557.

Повече за екипа ни и принципите ни на работа можете да прочетете в рубриката „За нас“

 

vega-psihoterapia-logo

*За статията е ползвана информация от   http://www.psychiatry.org

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *