Депресия

Какво е депресия?

Депресия. Tя е сериозен медицински проблем, който има негативен ефект по отношение на чувствата, мислите и поведението ви. Депресията се изразява, чрез различни симптоми, но най-разпространените са дълбоко чувство на тъга; подчертана загуба на интерес и удоволствие от обичайните дейности.

Другите симптоми на депресията са:

• Промени в нивото на апетит, водещи до загуба или натрупване на тегло, несвързани с диетични режими;

• Безсъние или сънливост;
• Загуба на енергия и чувство за преумора;
• Неспокойствие и раздразнителност;
• Чувство за незначимост и вина;
• Затруднения в мисленето, концентрацията и вземането на решения;
• Мисли за смърт или самоубийство, опит за самоубийство.

Депресията се среща често. Засяга средно 1 от 10 възрастни- близо два пъти повече жени, от колкото мъже.

Важно е да знаем, че депресията може да ни порази по всяко време, но средно статистически, първата и поява е между в късна тинейджърска възраст до средата на 20-те. Депресията е обичайна и сред зрели индивиди. За щастие, депресията успешно лечима.

С какво депресията е различна от тъгата?

Смъртта на любим човек, загубата на работа или приключването на връзка са трудни преживявания за всеки. Естествено е да сме нещастни и да тъгуваме в отговор на стресирала ни ситуация. Често описваме такива периоди от живота си като „депресиращи”. Но депресията и тъгата не са едно и също нещо. Чувството на тъга отшумява с времето, депресивното разстройство, от своя страна, може да продължи с месеци, дори с години. Пациентите имали опит с депресия, забелязват подчертана  разлика между нормалното тъгуване и осактяващата тежест на клиничната депресия.

Причини за депресия

Депресията би могла да засегне всеки, дори човек, чиито житейски обстоятелства са на пръв поглед идеални.  Ето, някои фактори за „отключването”  й:

Биохимични предпоставки за депресия

Отклонения от нормата в две вещества в мозъка- серотонин (невротрансмитер) и норадреналин ( хормон и невротрансмитер), могат да допринесат за развитието на симптомите на депресията, като тревожност, раздразнителност или умора.  Без съмнение и други мозъчни процеси имат връзка с депресията, учените активно проучват тази област.

Генетични причини за депресията

Установено е, че депресията има и наследствена обусловеност.

Житейски преходи и депресия:

Жизненият цикъл на всеки човек и семейство има своите ключови преходи. Те винаги са свързани с адаптация към нещо ново. Навлизане в юншеството, брак, раждане на дете, смърт на близък, загуба на работа, преместване в друг град и др. Всички те, при определени обстоятелства, могат да станат повод за отключване на депресия.


Хората със ниска самооценка, които трудно се справят със стрес, хората с песимистична нагласа са по-уязвими от депресията.

Фактори на средата свързани с появата на депресия


Продължително подлагане на насилие, занемаряване, злоупотреба или бедност, могат да са повод за започване на депресия при хора, които са предразположени към нея. Причината може да бъде и медицинска – мозъчен тумор, дефицит на витамини или друго. Важно е всичи фактори да се предмет на преценка от здравен  специалист.

Депресия и други проблематики

Депресията може да върви „ръка за ръка“ с много други психични проблематики: разстройства на храненето, тревожни разстройства (вкл. социална тревожност), зависимости, мания и др.

Терапия на депресия

За много хора депресията не може да бъде контролирана просто чрез физически упражнения, промяна на хранителния режим или почивка. В други случаи помоща от специалист е наложителна. Все пак, важно е, че депресията е едно от психичните разстройства, които обичайно са успешно лечими.

Възможностите за терапия вклчват- психотерапия, семейно консултиране, групова работа или медикаментозно лечени. Тези методите често се използват и паралено.

Депресията и предизвиканите от нея страдания не са нормално състояние. Ранната и коректна диагностига обичайно водят до  добри резултати.

Ако се нуждаете от консултация или психотерапия по повод депресия, обядаете ни се на тел.  0888 65 56 40, 0885 51 11 58

„За нас“

*За статията е ползвана информация от   http://www.psychiatry.org

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *