Групова психотерапия

Grupova psihoterapia

Какво е групова психотерапия?

Технически погледнато, това са поредица от регулярни срещи на  определен кръг от хора с приблизително еднаква продължителност. Провеждат  се в защитена среда, водят се от специалист в сферата на психотерапията и имат съгласувана между участниците и водещия цел.

В същността си, груповата терапия е „златна мина” от преживявания и уникален шанс за обогатяване. Всеки участник влиза в ролята на „огледало”  на останалите и така им дава своята лична и затова безценна гледна точка.

Една добре ръководена група постепенно поражда силна връзка на доверие между участниците, което е основна предпоставка за качествен терапевтичен процес.

 Какъв е броят на участниците в групова психотерапия?

Нормално варира между 4 и 12 човека.

 Какво означава „защитена среда”?

Общуването в групата се регулира от водещия чрез правилата за конфиденциалност, съответност, прозрачност, лична отговорност и „няма правила”.

Водещият стимулира създаването на среда, подходяща за споделяне, подпомага развитието на работата в градивна посока и не допуска крайно грубо отношение между участниците.

Целта е формата на общуване да надскочи ежедневния стил и да позволи на участниците да  задълбочат познанието за себе си и за другите.

 Какво означават петте правилата в групова психотерапия?

Конфиденциалност. Изрично поетата от всеки участник и водещ отговорност, че случилото се и казаното в групата остава в нея и не се разпространява пред външни за нея лица.

Съответност. Всеки участник и водещ се стреми поведението му да е в максимален синхрон с начина, по който се чувства. Когато е весел, тъжен, недоверчив,  ядосан и пр., той дава израз на преживяванията си.

Прозрачност. Участниците и водещия са откровени с останалите в групата и споделят помежду си преживяното по време на общата им работа, за да могат всички да черпят от общия опит.

Лична отговорност. Всеки носи индивидуална отговорност за преживяванията, чувствата, емоциите и действията си. Тъй като всеки е носител на свободна воля и е избрал сам да се включи в общата работа, сам е отговорен за преживяванията си. В този смисъл упреците към останалите участници, че са го засегнали, натъжили, ядосали и пр. са неприемливи.

Няма  правила. С изключение на горните четири, няма правила. Всеки има правото да чувства, да се изразява, да общува без норми и предразсъдъци.

 С какво груповата терапия е различна от индивидуалната?

В индивидуалната терапия фокуса на работа е върху един човек и терапевта работи заедно с него, в „широк формат” по отношение на избрани от клиента и терапевта теми. Това обичайно са конкретни житейски ситуации, отношения или намерения.

По време на груповата работа участниците могат да работят върху една предложена задача в различен формат:

1.Всеки за себе си в присъствието на останалите да работи по зададена тема,  след което задно могат да обменят преживявания и мисли във връзка със свършената работа.

2. Участниците могат да работят паралелно, по двойки, като след приключване на преживяването, те отново имат възможност да споделят важните и ценни за тях детайли.

3. Участниците могат да работят разделени на групи по определена задача, след завършването на която, да споделят ако желаят това, което ги е впечатлило.

4. И, разбира се, всички биха могли да работят заедно – под формата на разговор или друга съвместна дейност като приноса на всеки е според индивидуалните му нужди и възможности.

 Какво не правим по време на група?

Не се нараняваме физически – нито себе си, нито останалите, нито рушим терапевтичното студио, в което се намираме.

Избягваме използването на квалификации и оценки по отношение на останалите, напр. „Ти си глупав, ти си виновен, ти грешиш.” Вместо това сме свободни да споделим как се чувстваме по отношение поведението на другия, напр. „Объркан/а съм, зарадвах се, натъжих се, ядосах се от думите ти” и пр.

Не се прекъсваме по време на разговор.

Не пушим и не се храним.

Не използваме мобилните си телефони или други технически устройства.

 Групата случва ли се както по филмите?

Всички сме гледали как изобразяват груповата психологическа работа в киното. Обичайно виждаме десетина човека, които седят на столове в кръг, споделят, подкрепят се, оплакват се, плачат или се карат, а водещият ги напътства или просто изслушва.

При нас се случва и това, но според нашето виждане и практика, терапевтичната група и групата за подкрепа са много по-богати по дейност, съдържание и дълбочина на процеса.

Понякога участниците седят в кръг на столове, в друг случай сядат на земята върху постелки,  стоят прави, лежат, а не рядко и се движат. Това зависи от темата и целта на групата.

Водещият не напътства и не поучава, а се стреми да систематизира работата като дава обратни връзки и подпомага  изясняването и анализа  на различни ситуации.

 Приемате ли роднински и приятелски двойки да работят заедно в група?

Да.

Как да се запиша за участие в някоя от групите на „Вега”?

Вижте текущите възможности в секция „Новини“ и/иши ни се обадете на тел.

0888 65 56 40, 0885 51 11 58.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *