Tag Archive: психотелесна

Какво е индивидуална психотерапия?

индивидуална психотерапия

Индивидуална психотерпия По съдържание индивидуалната психотерапия е доверена връзка на даване и получаване на помощ. По форма, индивидуална психотерапия е поредица от срещи между терапевт и клиент, провеждащи се в терапевтично студио с договорени цели, честота на провеждане и цена….
Read more

Предпоставки за успех на психотелесния терапевтичен подход на Неорайхианската школа

Предпоставки за успех на психотелесния терапевтичен подход на Неорайхианската школа Автор: Вътева Весела, Неораихиански аналитичен психотерапевт, аналитик-дидактик и супервизор – частна практика. Съдържанието предвижда едно сбито представяне на философията на психотелесния терапевтичен подход на Неорайхианската Школа. Тои стъпва на някои…
Read more