Tag Archive: окр

Натрапливост и ОКР

натрапливост

Натрапливостта не е обикновенна дразнеща мисъл, от която лесно можем да се освободим по силата на логиката или чрез усилие на волята.
Натрапливост е налице, когато определени мисли, импулси или образи са нежелани и предизвикващи изключително висока тревожност, отнемат голяма част от времето и вниманието на човек и му пречат, както на да ежедневните му дейности, така и общуването му с другите. Натрапливите мисли обичайно са свързани с идеята за чистота или страхът, че ще случи нещо лошо.