Tag Archive: натрапливост

Натрапливост и ОКР

натрапливост

Натрапливостта не е обикновенна дразнеща мисъл, от която лесно можем да се освободим по силата на логиката или чрез усилие на волята.
Натрапливост е налице, когато определени мисли, импулси или образи са нежелани и предизвикващи изключително висока тревожност, отнемат голяма част от времето и вниманието на човек и му пречат, както на да ежедневните му дейности, така и общуването му с другите. Натрапливите мисли обичайно са свързани с идеята за чистота или страхът, че ще случи нещо лошо.

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)

Кога се появява ПТСР? Постравматичното стресово разстройство (ПТСР) би могло да засегне хора, които са преживели или са били свидетели на застрашаващи живота събития, особено опасни инциденти, свързани със смърт, смъртна опасност, сериозни наранявания или опасност за телесната цялост на…
Read more