Tag Archive: деца

Психодиагностика на деца (психосоциално развитие)

Психодиганостика на деца Психодиагностика на деца обикновено се налага, когато родителите виждат нещо, което ги притеснява  в развитието на тяхното  дете.  По разбираеми причини, ако детето има проблем, той често бива забелязан от близките месеци или години по-късно.  Това  обикновено…
Read more

Детето на възраст между три и пет години. Фаза на съперничеството

Детето на възраст между три и пет години Детето на възраст между три и пет години навлиза във фазата на съперничеството. Тя се характеризира с търсенето на сексуална типизация, опита на детето да се утвърди пред родителите и обкръжението си…
Read more