Статии

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)

Кога се появява ПТСР? Постравматичното стресово разстройство (ПТСР) би могло да засегне хора, които са преживели или са били свидетели на застрашаващи живота събития, особено опасни инциденти, свързани със смърт, смъртна опасност, сериозни наранявания или опасност за телесната цялост на…
Read more

Паническо разстройство (паническа атака)

Паническата атака е ключовата особеност на паническото разстройство. Пническа атака! Как изглеждат те? Поява на интензивен страх или силен дискомфорт, които се случват  внезапно, дори на познати за човека места, където  изглежда да няма нищо заплашващо индивида. Когато атаката започне,…
Read more

Депресия

депресия

Какво е депресия? Депресия. Tя е сериозен медицински проблем, който има негативен ефект по отношение на чувствата, мислите и поведението ви. Депресията се изразява, чрез различни симптоми, но най-разпространените са дълбоко чувство на тъга; подчертана загуба на интерес и удоволствие…
Read more

Сезонно афективно разстройство

сезонна депресия, сезонно афективно разсртойство

  Сезонното афективно разтройство (САР) е тема, по която специалистите не са единодушни. Наричат я и сезонна депресия Някои психолози и психиатри смятат, че сезонното афективно разстройство (сезонна депресия) е проблем, който засяга немалка част от населението. Мнението на други е, че…
Read more

Анорексия, булимия, затлъстяване от хиперфагия- от книгата на В. Бернаскони

анорексия булимия затлъстяване от хиперфагия

Анорексия, булимия, затлъстяване от хиперфагия Книгата на проф. В Бернаскони “ Анорексия, булимия, затлъстяване от хиперфагия “ е впечатляващ труд разказващ за един успешен психотерапевтичн подход към разстройствата на хараненето. В книгата са публикувани и разстърсващи лични истории на млади…
Read more

Как си избираме психотерапевт

„Как си избираме психотерапевт“, статия на Весела Вътева – неорайхиански аналитичен психотерапевт, аналитик-дидактик и супервизор на частна практика. На практика човек решава да потърси психотерапевтична помощ едва когато някаква психопатология така е разцъфнала, че не само затруднява нормалния му живот, но…
Read more

Неорайхианската психотерапия

психотелесна-психотерапия-неорайхианска

Неорайхианската психотерапия- терапия на петте движения, психотелесна психотерапия Неорайхианската психотерапия е разработена и преподавана от проф. Валдо Бернаскони. Той синтезира знанието и идеите на Зигмунд Фройд, Вилхелм Райх, Александър Лоуен и доразвива техния опит, привнасяйки своя личен подход и познания…
Read more

Предпоставки за успех на психотелесния терапевтичен подход на Неорайхианската школа

Предпоставки за успех на психотелесния терапевтичен подход на Неорайхианската школа Автор: Вътева Весела, Неораихиански аналитичен психотерапевт, аналитик-дидактик и супервизор – частна практика. Съдържанието предвижда едно сбито представяне на философията на психотелесния терапевтичен подход на Неорайхианската Школа. Тои стъпва на някои…
Read more