Индивидуална психотерапия

Какво е индивидуална психотерапия?

индивидуална психотерапия

Индивидуална психотерпия По форма, индивидуална психотерапия  поредица от срещи между терапевт и клиент, провеждащи се в терапевтично студио с договорени цели, честота на провеждане и цена. По съдържанието си, индивидуалната психотерапия е връзка, специално взаимоотношение между двама души с конкретна…
Read more