Индивидуална психотерапия

Какво е индивидуална психотерапия?

индивидуална психотерапия

Индивидуална психотерпия По съдържание индивидуалната психотерапия е доверена връзка на даване и получаване на помощ. По форма, индивидуална психотерапия е поредица от срещи между терапевт и клиент, провеждащи се в терапевтично студио с договорени цели, честота на провеждане и цена….
Read more