Последни публикации

Натрапливост и ОКР

натрапливост

Натрапливостта не е обикновенна дразнеща мисъл, от която лесно можем да се освободим по силата на логиката или чрез усилие на волята.
Натрапливост е налице, когато определени мисли, импулси или образи са нежелани и предизвикващи изключително висока тревожност, отнемат голяма част от времето и вниманието на човек и му пречат, както на да ежедневните му дейности, така и общуването му с другите. Натрапливите мисли обичайно са свързани с идеята за чистота или страхът, че ще случи нещо лошо.

Добрият психотерапевт

Добрият психотерапевт е човечен, квалифициран, коректен и има отлично чувство за мярка в междуличностните взаимоотношения. Поне ние мислим така, а вие сами ще определите за себе си. Ето, някои отправни точки по темата. Добрият психотерапевт е човечен. Избрахме това за…
Read more

Психодиагностика на деца (психосоциално развитие)

Психодиганостика на деца Психодиагностика на деца обикновено се налага, когато родителите виждат нещо, което ги притеснява  в развитието на тяхното  дете.  По разбираеми причини, ако детето има проблем, той често бива забелязан от близките месеци или години по-късно.  Това  обикновено…
Read more

Тревожност

тревожност

Проблем ли е тя? Тревожността е като аларма. Когато е в норма ни помага да се подготвим и да реагираме подходящо, спрямо ситуацията. Тя се превръща се в проблем когато е твърде висока и води до трайно дестабилизиране на човека….
Read more

Социална тревожност

социална-тревожност

Социална тревожност и други видове тревожност Социалната тревожност е свързана с очаквани в бъдещето неприятни преживявания и събития и се преживява с чувство за напрежение и поведение на отбягване. Хората със социална тревожност се страхуват от излагане, посрамване, унижение и…
Read more

Консултация с психолог, консултант по психично здраве, психотерапевт или психиатър

консултация с психолог

  Кога се стига до консултация с психолог или друг специалист по психично здраве? До консултация с психолог, обичайно, се стига когато е налице жизнена криза, проблеми с децата или в двойката или когато човек преживява неудачи в личния и/или…
Read more

Неразбирателство в семейството

неразбирателство в семейството

Неразбирателство в семейството „Ти си виновен“ , „Не,не, ти си виновен“! Или как да Не общуваме в двойката  Общуването в двойката и изобщо човешките взаимотношения са едно от най-трудните неща за градене, за това не е необичайно да срещнем неразбирателсво в…
Read more

Търсенето на любов и недоверието, което ни пречи

Търсене на любов и недоверие

Можем ли да съвместим търсенето на любов и недоверието? Търсенето на любов ни е нужно, то ни позволява да преживеем живота си в неговата пълнота и да се насладим на моменти на безусловно приемане и хармонична цялост с друг. Любовта…
Read more

Семинар на тема „Аспекти на лъжата в процеса на психотерапия“

Покана за еднодневен семинар на тема „Аспекти на лъжата в процеса на психотерапия“. От името на Етична работилница за добри психотерапевтични практики се радваме да поканим желаещите колеги клиницисти, консултанти, психотерапевти и обучаващи се в съответните подразделения да се включат в…
Read more