Стани психотерапевт

Неопро
Специализация по психотрапия

Ново неорайхианско психотерапевтично пространство (НЕОПРО) е обучителна организация предлагаща следдипломна специализация по неорайхианска аналитична психотерапия.

Програмата е в съобразена със стандартите на Бъгарската асоциация по психотерапия и е подходяща за дипломирани в хуманитарни специалности вишисти, които са готови да придобият квалификацията психотерапевт.

Процесът на подготовка в Ново неорахйианско психотерапевтично пространство се осъществаява в рамките на поне четири години и включва четири основни направления на подготовка: личен психотерапевтичен опит, теоретична подготовка, работа под супервизия, обсъждания на етични принципи и казуси от психотерапевтичната практика.

Характерани за подготовката предлагана от Ново неорайхианско психотерапевтично пространство са работа в малка група и индивидуалено внимание върху развитието на всеки специализант.

По настоящем в програмата на НЕОПРО има възможност за включване на още няколко специализанта.

Заповядайте!

За повече информация посетете https://neopro.bg/ или се свържете с екипа ни на:

newneopro@gmail.com

0888 454 782