Ана Ганчева-Александрова

Ана Ганчева-Александрова:

Занимава се с психология и психотерапия под различни форми  от 2005 г.

През 2006 г. завършва психология. Има магистратура по „Консултативна психология“ . Дипломира се като аналитичен психотерапевт в „Български институт по Неорайхианска аналитична психотерапия“. Обучавала  се е в АPICS, Westdeutsche Akademie, като аналитичен неорайхиански психотерапевт.

Има сертификати за завършено базисно ниво по позитивна психотерапия, игрова терапия, динамично интервю. Изкарани допълнителни курсове: Работа в екип и разрешаване на конфликти;
Обучителен курс за работа с теста на Векслер (HAWIKR 1983) – българска стандартизация; Арт терапия за лекуване на травми;
Методи за работа с деца с тревожност и страхове; Тематичен аперцептивен тест TAT; Психодиагностика на деца със специални образователни потребности; Подходи за работа с деца с разстройство на вниманието и хиперактивност; Спешна психологическа помощ при критично-стресови ситуации; Скрининг тест за детско развитие    „DENVER ІІ „.

От 2020 г. Ана е част от екипа обучители на НЕОПРО– програма за формиране на неорайхиански аналитични психотерапевти.

Занимава се с индивидуална, фамилна и групова терапия, консултира родители.

Членува в:

  • Дружество на Психолозите в България, с номер   BG-RP-1167
  • Българско Неорайхианско психотерапевтично дружество
  • Българска асоциация по психотерапия

Контакти: e-mail – ana_gancheva@abv.bg,  GSM – 0885/ 51-11-58