Яндекс.Метрика

За Нас

 Център за психологично консултиране и психотерапия

Ние от „Сдружение за психично здраве Вега” сме екип от трима души:  Ана, Полина и Марина. Повече от 8 години работим заедно в областта на психологичното консултиране и психотерапията. Всяка от нас приема клиенти в общия ни кабинет в гр. София, на ул. „Св. Георги Софийски“ №4. Можете да се запознаете с професионалните биографии на всяка от нас в края на тази страница.

 Предлагаме консултации и психотерапия под следната форма:

 • Индивидуални консултации с психолог и психотерапия.
 • Тематични групи, психотерапевтични групи, групи за подкрепа.
 • Онлайн консултиране и онлайн психотерапия

  Цени за консултиране и психотерапия при нас

 • Работим на конкурентни цени.

 С кои клиенти работим?

 • Работим с лица навършили 18 годишна възраст, както и с непълнолетни, след дадено ни лично писмено съгласие на родител или настойник.
 • Когато работим под формата на семейно консултиране и семейна терапия, децата могат да вземат участие заедно със своите родители.

Психични проблеми, за овладяването на които можем да помогнем:

 • Тревожност, паник атаки, трудности във взаимоотношенията
 • Потиснатост, ниска самооценка
 • Депресия
 • Нестабилни промени в настроението
 • Безсъние
 • Хипохондрия
 • Разстройства на храненето
 • Зависимости
 • Проблеми в двойката и др.

Трудната крачка към консултация с психотерапевт

Хората трудно се решават да се свържат с психотерапевт за консултация или психотерапия и обикновено го отлагат. Самата дума „психо”, често им звучи доста притеснително. Най-честите пречките за това са мисли от типа: „мога да се справя сам”; „аз да не съм луд”; „ами, какво ще кажат другите” (особено най-близките), както и  „как да реша при кого да отида”, „ами, той какво ще ми каже”.Срещата с психолог или психотерапевт обикновено се отлага максимално, чак докато отчаянието и болката тотално извадят човека от равновесие и той се уплаши, че

животът му е извън контрол. Това, разбира се, не изключва и други варианти.

Повече по темата прочетете е статията  „Как си избираме психотерапевт” .

Рамката на нашата работа като психологични консултанти и психотерапевти:

Психотерапевтичен метод:

Работим с човека в неговата цялост, включваща интелект, чувства, емоции и сексуалност, т.е. с тялото и психиката като цяло.

Психотерапевтичният ни метод на работа е интегративен и включва неорайхианският модел на терапия, фамилна система терапия, техники от психодрамата, арт трерапия и когнитивно- поведенческата терапия и др.

Интересът на клиента в психотерапията:

В центъра на психотерапевтичната практика на всяка от нас е интересът на клиента.

Всеки човек е много различен от останалите и ние ценим неговата индивидуалност. Тя е ресурса му, чрез което той ще работи върху проблема си.

Всяка психотерапия е уникален процес съобразен с нуждите, способностите и лимитите на конкретния човек.

Клиентът избира как и до колко да участва в терапевтичния процес.

Професионална етика в психотерапията:

Ние във „ Вега” поощряваме автономността и самоопределението на клиентите ни. Чрез обсъждане на въпроси, споделяне на хипотези и обратни връзки подпомагаме клиента  да открие индивидуалния си път за решаване на психологическите си проблеми.

Ние пазим конфиденциално споделеното в псхотерапевтичната сесия.

Не даваме съвети как е „правилно” да се живее, не поставяме оценки, не напътстваме, не се стремим към приятелство с клиента. Така запазваме необходимата ни професионална неутралност и способността ни да му бъдем полезни.

В професионалната си практика следваме етичните стандарти на Българската асоциация по психотерапия.

 Екипност в работата ни във „Вега”:

Ние трите много държим на работата в нашия екип.

Споделяме обща професионална визия, като същевременно ценим индивидуалния психотерапевтичeн стил на всяка от нас. Не спираме да се стремим към най-високите нива на професията, като продължаваме да повишаваме квалификацията си и участваме в работни екипи заедно с други колеги.

Как да си запишете час?

Обадете ни се на тел. 0876 566 557, за да споделите проблема си и да уговорим час за среща.

Работното ни време е от понеделник до събота от 9.00 до 19.00 ч.

 

Полина Гиргинова:

Преминала съм едногодишно обучение към „Института по психотелесна психотерапия“.
Завършила съм магистърска степен по „Клинична социална работа“ с направление психично здраве.
От 2008 год. до момента участвам в ежемесечен неорайхиански обучителен семинар.
От началото на 2016 год. съм в обучение за семеен консултант към Института по фамилна терапия в София. Работя под супервизия.
Занимавам се с индивидуална и групова психотерапия. Предлагам и консултации по Skype (polina.girginova).
Членувам в Българско Неорайхианско психотерапевтично дружество.
За контакти: e-mail: polina.girginova@gmail.com; тел: 0888 65 56 40Ана Ганчева-Александрова:

Занимавам се с психология и психотерапия под различни форми повече от от десет години. Завършила съм  Консултативна психология и „Български институт по Неорайхианска аналитична психотерапия“. Обучавала съм се в Westdeutsche Akademie, аналитична неорайхианска психотерапия. Имам сертификати за базисно ниво по позитивна психотерапия, игрова терапия, динамично интервю. Занимавам се с индивидуална, фамилна и групова терапия.  Членствата ми са в:

 • Дружество на Психолозите в България, с номер   BG-RP-1167
 • Българско Неорайхианско психотерапевтично дружество                                                                                             

Контакти: e-mail – ana_gancheva@abv.bg,  GSM – 0885/51-11-58

 

Марина Любомирова:

Завърших Предучилищна и начална училищна педагогика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и Клинична социална работа в Нов Български Университет. Участвам от 2009г. в семинар с водещ аналитичен психотерапевт за обогатяване на обучението ми като психотерапевт.

Работя индивидуално с клиенти под супервизия.

За контакт с мен: marinaliubomirova@gmail.com; 0888 514 905