Яндекс.Метрика

Tag Archive: утвърждаване

Детето на възраст между три и пет години. Фаза на съперничеството

Детето на възраст между три и пет години вече е във фазата на съперничеството. Тя се характеризира с търсенето на сексуална типизация, опита на детето да се утвърди пред родителите и обкръжението си и същевременно с развиване на умението да…
Read more

Неорайхианска теория и практика

(Терапия на петте движения) Неорайхианската теория е разработена и преподавана от проф. Валдо Бернаскони. Той синтезира знанието и идеите на Зигмунд Фройд, Вилхелм Райх, Александър Лоуен и доразвива техния опит, привнасяйки своя личен подход и познания при работа с неврозите.