Последни публикации

Предпоставки за успех на психотелесния терапевтичен подход на Неорайхианската Школа

Предпоставки за успех на психотелесния терапевтичен подход на Неорайхианската школа Автор: Вътева Весела, Неораихиански аналитичен психотерапевт, аналитик-дидактик и супервизор – частна практика. Съдържанието предвижда едно сбито представяне на философията на психотелесния терапевтичен подход на Неорайхианската Школа. Тои стъпва на някои…
Read more