Яндекс.Метрика

Психични разстройства

Хипохондрия

Какво е Хипохондрия? Хипохондрия е разстройство, свързано с изразени соматични (телесни) симптоми. Тя често нарушава качеството на живот на хората, които я преживяват. Проблемът се изразява в отделяне на завишено внимание на усещанията за болка, слабост, недостиг на въздух, които…
Read more

Посттравматично стресово разстройство

Постравматичното стресово разстройство (ПТСР) би могло да засегне хора, които са преживели или са били свидетели на застрашаващи живота събития, особено опасни инциденти, свързани със смърт, смъртна опасност, сериозни наранявания или опасност за телесната цялост на самия него или околни…
Read more

Паническо разстройство

Паническата атака, ключовата особеност на паническото разстройство, е интензивен страх или дискомфорт, които се проявяват внезапно, дори на познати за човека места, където  изглежда да няма нищо заплашващо индивида. Когато атаката започне, преживяването е същото, както при реална заплаха и…
Read more

Депресия

Депресията е сериозен медицински проблем, който има негативен ефект по отношение на чувствата, мислите и поведението ви. Депресията се изразява, чрез различни симптоми, но най-разпространените са дълбоко чувство на тъга; подчертана загуба на интерес и удоволствие от обичайните дейности. Другите…
Read more

Сезонно афективно разстройство

  Сезонното афективно разтройство (САР) е тема, по която специалистите не са единодушни. Някои психолози и психиатри смятат, че САР е проблем, който засяга немалка част от населението. Мнението на други е, че климатичните промени не биха могли да са самостоятелна причина…
Read more