Яндекс.Метрика

Хипохондрия

Какво е хипохондрия?

Хипохондрията е разстройство, свързано с изразени соматични (телесни) симптоми. Тя често нарушава качеството на живот на хората, които я преживяват. Проблемът се изразява в отделяне на завишено внимание на усещанията за болка, слабост, недостиг на въздух, които предизвикват дистрес и/или проблеми в ежедневното функциониране на човек. Подобни преживявания са трудно поносими и дестабилизират емоционално човека страдащ от тях.

Хората, преживяващи подобни засилени тревоги за здравето си, често не срещат разбиране от околните и погрешно определят естеството на проблема като плод на  „слаба воля” или „липса на самоконтрол”.

Истината, често е тъкмо обратната, страдащите от крайни притеснения за здравето си, често са хора, които контролират усилено себе си.

Проявите на хипохондрията са свързани с натрапливи чувства, мисли и поведения, обвързани с преживяваните физически симптоми.

Човекът с хипохондрия често има нужда и търси лекарска помощ, за да провери има ли медицинска причина за притесненията си. Такава обичайно не бива открита и въпреки това вярата, че човек е болен или скоро ще се разболее сериозно, не отшумява. Ако лекарят забележи естеството на проблема, той би могъл да помогне в туширането му, ако успокои пациента си и избегне назначаването на поредното медицинско изследване.

Не винаги, когато лекарят не открие физиологични причини за симптомите, е налице хипохондрия. Ключовият елемент за установяването ѝ са интензивни и изключително силно ангажиращи мисли, чувства и поведения, свързани с преживяването на болестни симптоми.

 Симптоми на хипохондрията:

  • Един или повече соматични симптоми, които причиняват дистрес (увреждащ стрес) и чувствителни неудобства в ежедневието.
  • Натрапливи мисли, чувства и поведения, свързани със соматичните симптоми или притеснения за здравето, изразени в поне едно от следните:

Ø  Диспропорционални и продължителни мисли за сериозността на симптомите

Ø  Продължително високо ниво на тревожност за здравето или определени симптоми

Ø  Отделяне на значително време, енергия и внимание на симптомите и притесненията за здравето

  • Поне един от последните признаци е постоянно налице (за период поне от шест месеца), като е възможно преживяваните симптоми да са различни по своя характер и периодично да се появяват и изчезват.

Повечето хора с хипохондрия, най-често се обръщат към личния си лекар и по-рядко към специалист по психично здраве (психотерапевт, психолог или психиатър). Тези, които преживяват подобен проблем често отказват да приемат, че причините за него са психологически и така се лишават от възможността да получат помощ.

Статистиките показват, че хипохондрията често се развива около 30 годишна възраст, която сама по себе си е предизвикателен житейски преход.

Статистика за хипохондрия

Правени са редица проучвания относно броя на хората, страдащи от хипохондрия или симптоми, свързани с нея. Около 0.4- 8,5 % от хората проявяват диагностичните критерии за хипохондрия.

Данните за броя на хората, които в някакъв момент от живота си са имали проява на хипохондрични симптоми, са разнородни и варират от 9 до 20 процента от населението.

При някои невротични психични състояния, силните притеснения за здравето се появяват като допълващ симптом.

Проблемът е равномерно изразен при мъжете и жените.

Психотерапия при хипохондрия

Психотерапията при хипохондрия, както всяка психотерапия, е процес на взаимодействие между психотерапевт и клиент. В процеса на работа и през терапевтичната връзка между двамата се цели разширяване на осъзнаването на клиента за самия него, подобряване на преживяването му за себе си, овладяване на заявените от клиента проблематики и повишаване качеството му на живот.

Психотерапевтите не поставят диагнози, това е от компетенцията на лекарите.

Психотерапевтът работи по заявените от клиента проблематики, т.е. с това, което той споделя, че му причинява психологично страдание и би желал да промени.

В случая на хипохондрия, клиентът и психотерапевът изследват заедно динамиките, свързани с интензивните притеснения за здравето на първия и контекста, в който те се изявяват. Идеята е клиентът постепенно да разшири личното си познание за проблема си,  да открие психичните конфликти, пред които е изправен и да направи своите крачки към положителна промяна.

В процеса на психотерапия се изследват начините, по които клиентът би могъл да се справи с болката, тревогата и дистреса и да подобри преживяването за себе си.

 Лечение при хипохондрия

Думата „лечение“, е свързана с медицинския подход за третиране на проблемите. Лечението на хипохондрия може да бъде предоставено от лекар психиатър, който през професионалната си преценка да постави диагноза и да назначи адекватното, според него, медикаментозно лечение.

Независимо от избрания от страдащия човек подход, търсенето на адекватна помощ е от значение за положителния изход от проблема.

Ако се нуждаете от консултация или психотерапия, свързана с хипохондрия, можете да се свържете с нас на общия ни тел:  0876 566 557  или на телефона на избрания от Вас представител на екипа ни.Можете да ги намерите тук на сайта ни в рубриката  „За нас”.

 

Автор: Полина Гиргинова от „Сдружение за психично здраве Вега”

 

За част от статията са използвани следните източници:

  1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). American Psychiatric Association. (2013).
  1. https://www.psychiatry.org/patients-families/somatic-symptom-disorder/what-is-somatic-symptom-disorder Ranna Parekh, M.D., M.P.H.
  2. http://www.ietherapy.com/hypochondriasis/statistics/hypochondriasis-statistics.php

 

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *